Menu
Menu

Gần 40.000 doanh nghiệp phá sản

– Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 12.100 doanh nghiệp hoàn tất giải thể, 27.600 doanh nghiệp đang chờ thủ tục giải thể, tăng tới 81,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Gần 40.000 doanh nghiệp phá sản

Số liệu được đưa ra trong báo cáo thống kê tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020 của Tổng Cục Thống kê.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trùng vào tháng Bảy âm lịch nên trong tháng 9/2020 cả nước có 10.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 23,1% về số doanh nghiệp so với tháng trước.

Tính chung 9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 3,2% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Có 34.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so với 9 tháng năm 2019.

Cũng trong 9 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38.600 doanh nghiệp, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm trước; 27.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%; gần 12.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,1%; 36.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,6%.

Bài viết liên quan

Tìm kiếm cho thuê

Nâng cao

Đăng ký tai khoản

Đăng nhập